C013.商代玉臥獸佩

商代玉臥獸佩

C013.商代玉臥獸佩
C013.商代玉臥獸佩

C013.商代玉臥獸佩 (長:6.89cm)
神獸前雙足臥直前伸,頸部有象鼻穿,尾部捲曲作雲紋形,卻沒有後腿,此與商代時期之所謂「夔龍」類似。

漢許慎「說文」解「夔」字曰:貪獸也。又說:神魖也,如龍一足。 韓非子外儲篇說:「魯哀公問於孔子曰:『吾聞古者,有夔一足,其果信有一足乎?』孔子對曰:『不也,夔非一足也。夔者,忿戾惡心,人多不說善也;雖然,其所以免於人害者,以其信也,人皆曰:獨此一足矣,夔非一足也,一而足矣。」

商代玉珮甚多為板狀塊,故前腿僅能雕一足;而此玉臥獸珮是少有的圓雕,所以前腿作雙足,此器都是無後腿,與上述如龍一足的風格相同。這奇異獸為前所未見過有類似之物,屬舉世無雙,珍罕異常!  

 此器白底為原身黑色。